понедельник, 10 февраля 2014 г.

Личное дело ссыльного-поселенца Новик Сергея Михайловича. Койданава. "Кальвіна". 2010.
    Сяргей Міхайлавіч Новік нарадзіўся 14 (27) жніўня 1906 года ў вёсцы Лявонавічы Слуцкага павету Менскай губэрні Расейскай імпэрыі [цяпер Нясьвіскі раён Менскай вобласьці Рэспублікі Беларусь] у сялянскай сям’і. У 1918-1924 гг. вучыўся ў Нясьвіскай рускай гімназіі; у 1925-1926 гг. на Беларускіх настаўніцкіх курсах у Вільні. У 1926 г. стварыў у роднай вёсцы хор і тэатар, арганізаваў гурток Таварыства беларускай школы, беларускую бібліятэку і тайныя беларускія школы ў Лявонавічах ды навакольлі, за што ў 1926 г. быў высланы ўладамі ў г. Сьвеце над Віслай што ў Паморскім ваяводзтве. Пасьля вяртаньня ў 1931 г. у родныя мясьціны ў 1934 г. ізноў быў арыштаваны і высланы пад нагляд паліцыі ў м. Слонім. Разам з жонкай Людмілай у 1938-1939 гг. выдаваў польскамоўную газэту “Gazeta Słonimska”. Чарговы раз арыштаваны польскімі ўладамі ў сакавіку 1939 г. ды быў зьняволены ў турме ў Баранавічах. Вызвалены пасьля прыходу Чырвонай Арміі. У 1939-1940 гг. працаваў у сыстэме народнай адукацыі, потым дырэктарам Слонімскага раённага краязнаўчага музэю. У 1943 г. арыштаваны немцамі і адпраўлены ў канцэнтрацыйны лягер ля в. Калдычэва. Пасьля вяртаньня Чырвонай Арміі працаваў дырэктарам Слонімскага гістарычна-краязнаўчага музэя. У сьнежні 1944 г. арыштаваны органамі КДБ і асуджаны за “здраду радзіме” на 10 гадоў пазбаўленьня волі. Вызвалены і рэабілітаваны ён у 1959 г. вярнуўся ў Беларусь. Жыў у Слоніме, Нясьвіжы; з 1960 г. у Мінску. Выступаў у беларускім рэспубліканскім друку. Некаторыя песьні на словы Новік-Пяюна лічацца народнымі, найбольш вядомыя з іх “Зорачкі” і “Над Шчарай” (“Слонімскі вальс”). Пісаў на беларускай, рускай, польскай і на эспэранта мовах, пад сваім імем і псэўданімамі: Малады Дзядок; Stary Dziadok; Сяргей Пяюн; Сяргей Новік-Пяюн,; Krasnoludek; Krasnoludek z Borów Tucholskich; Н. Сергеев; С. Каліноўскі; С. Стапанчык ды іншыя. Аўтар кніг: Ёлка Дзеда Мароза. Калядны абразок у 1-эй дзеі. Вільня. 1927; Заўсёды з песняй. Паэма, вершы, песні, творы для дзяцей. Мінск. 1984; Зорачкі ясныя. Вершы. Мінск. 1986; Песні з-за кратаў. Вершы, песні, паэмы. Мінск. 1993. Таксама асобнымі выданнямі ў ягоным перакладзе выйшлі: Паплаўскі А. Голянскі А.  Пакой у наймы. Жарт у 1 акце. Пераклаў з польскай мовы Сяргей Пяюн. // Сцэнічныя творы. Кніжка першая. Вільня. 1927; P. Sałaŭjowa Р. (Allegro).  Cudoŭnaja noč. Sceničny twor u 1-ej dziei dla dziciačaha teatru. Pierakłaŭ z rasiejskaj mowy S. Piajun. Wilnia. 1927; Omańkovska F.  Pradka pad kryžam. Narodnaja kazka ŭ 3 abrazoch. Pierakłaŭ z polskaj mowy dla Biełaruskaha Teatru Siarhiej Piajun. Vilnia. 1939. Сябра СП БССР з 1984 г. Асабовая справа № П-5614 з фотаздымкам захоўваецца ў архіве УКДБ Гродзенскай вобласьці РБ. Памёр 26 жніўня 1994 г. і пахаваны ў роднай вёсцы Лявонавічы.
     Альфонс ПАСТАРУНАК,
    Койданава

                                                                                                                                  СЕКРЕТНО
         Нем. пособн.
        Изв. написано
             IV – 56
             63 – 2
    Белорусск.   ССР


                                                            (КАТЕГОРИЯ УЧЕТА)


                                                               ЛИЧНОЕ  ДЕЛО

                                                               13644     12563

                                               ССЫЛЬНОГО – ПОСЕЛЕНЦА


                      ФАМИЛИЯ                            Новик                                                                 .

                      ИМЯ                                       Сергей                                                                 .

                      ОТЧЕСТВО                         Михайлович                                                           .

      Направлено
    дело в Москву
        /подпіс/              О
        21/ХІ - 55

                                                                                            Начато                      19       г.

                                                                                        Закончено                      19       г.

                                                                    1 - 16315                                                  
                                                                       Опись
                                         Документов находящихся в личном деле 13644
                                                      на Новик Сергей Михайлович

№ п/п|             Наименования документов                                    |      листа        |         Примечание |

    1       Постановление о приеме под надзор                                         1                                                .
    2       Анкета                                                                                          2                                                  .
    3       Подписка                                                                                       3                                                 .
    4       Препроводиловка и наряд                                                           4-5                                               .
    5       Копия приговора                                                                           6                                                 .
    6       Характеризующие материалы Новика                                    7-8                                                .
    7       Выписки из протокола Засед. МГБ СССР                                9-10                                             .
    8       Заявление поднадзорного Новика                                               11                                                .
    9        Справка о инвалидности от 11. 2. 54                                       12                                                .
    10      Характеристика из с/ком. МВД             /на 13 листах           13                                                 .
    11      Медзаключение                                 Опись составили:             14                                              .
    12      Характеристика                            комендант  с/п  по МВД    15                                              .
    13      Справка                                          ЯАССР  Ст. л-т. /подпіс/   16                                               .
    14      Характеристика                                                                          17                                               .
    15      Телеграмма                                                                                   18-19                                          .
    16       Справка                                                                                        20                                              .
    17       Отношение                                                                                  21-24                                          .
    18       Письмо                                                                                         25-29                                          .
    19       Справка                                                                                        30                                               .
    20       Отношение                                                                                  31                                               .
    21       Заявление                                                                                      32                                               .
    22       Отношение                                                                                  33-38                                          .
    23       Заявление                                                                                      39                                               .
    24       Отношение                                                                                  40                                               .
    25      Заключение                                                                                    41                                              .
    26       Отношение                                                                                  42-44                                         .
    27       Заявление                                                                                      45                                              .
    28       Подписка                                                                                      46                                              .
    29        Отношение                                                                                  47-48                                        .
     30        Расписка                                                                                      49                                            .
    31        Постановление                                                                            50                                             .
                             П/о  2  отд.  4  с/о
                                МВД   ЯАССР
                                    Коротнева


                                                                                                                                                  Аркуш   1.

    „Утверждаю”                                                                                                                  Сов. секретно
    Зам начальника Управления МГБВД на Дальнем Севере
    полковник Госбезопасности    /подпіс/     (Желтухин)
    3 Х 1953 г.

                              Постановление
                     (О приеме под надзор МГБВД)
    11 сентября 1953 г.                                                                                                             г. Магадан.
    Я,                      о/уполномоченный                                   УМГБВД на ДС                        л-т Зыков
рассмотрев материалы в отношении
      Новик Сергея Михайловича, 1906 г., ур. д. Леоновичи. Несвижского р-на. Барановичской обл.  .
                                                                      Нашел:
Новик согласно наряда отдела „А” 9 Упр МГБВД СССР 3 9/2 – 10482 от 28 февраля 1953 г. подлежит направлению в ссылку, выселку, ссылку на поселение в район Колымы сроком на бессрочно.
                                                                       Постановил:
Новик взять под надзор МГБВД с 25 августа 1953 года сроком на бессрочно определив ему место жительства ИГПУ
    о/упол.  РО МВД ИГПУ
    л-т       /подпіс/  (Зыков)
    Верно  Начальник РО МВД ИГПУ
                  полковник  /подпіс/  (Максимов)

    „Согласны”
     Начальник 9 2 отдела УМГБВД на Дальнем Севере
     подполковник /подпіс/  (Шевелев)


                                                                                                                                             Аркуш   2.

    Спецкомендатура №       РО МГБ
     по                             на Дальнем Севере
                                                                                                                                             ссыл          .
                                                                                                                                             пос             
                                                                                                                                      категория учета

                                                                  АНКЕТА
.                                                                                                                                                               .
1.  Фамилия, имя,                                                 Новик Сергей                                                          .
.               отчество                                                   Михайлович                                                         .
2.  Год и месяц рождения                                             1906                                                                .
.                                                                                                                                                               .
3.  Место рождения                              д. Леоновичи, Несвижский р-н,                                            .
.                                                                       Барановичской об.                                                        .
4.  Адрес местожительства                                 Слоним                                                                     .
.     до выселения, ареста                                  Баранович. об.                                                          .
5.  Профессия  (специальность)                       Лаборант                                                                  .
.                                                                                                                                                               .
6.  Место работы, должность                                   по м/ж                                                               .
      а)  до выселения ареста                                                                                                                   .
.     б)  в настоящее время                                                                                                                      .
7.  Партийность  (в прошлом)                                          б/п                                                                
.                                                                                                                                                                .
8.  Национальность                                                   Белорус                                                               .
.                                                                                                                                                                .
9.  Гражданство                                                           СССР                                                                .
.                                                                                                                                                                .
10.  Образование  (когда, где, какое                      Высшее                                                                 .
.        учебное заведение окончил                                                                                                         .
11.  Откуда прибыл в ссылку или                             Особлаг                                                             .
.             откуда выслан                                                 13.  8.  53.                                                        .
12.  Состав преступления                                   Уч. в а/с  национал.                                                 .
      (за что  выслан или сослан)                            организ. „БНС”                                                    .
.                                                                              В. 24. 3. 45 г. в/тр в/НКВД
.                                                                         Баранавич. об, ст. 63-2  10/3                                     .
     Подпись анкетируемого    С. Новик.


                                                                                                                                       Аркуш   2 (адв.)

13.  На основании какого постанов-
       ления или решения определен в
       ссылку (№, дата и на какой срок)                                                                                                  .
14.  Место ссылки, где находится
       под надзором органов МГБ (рес-
       публики, кр., обл., район и пос.)                                                                                                    .

15.  Семейное положение                                       Женат                                                                   .
.                                                                                                                                                                 .
16.  Сведения о ближайших родст-          Жена – расстреляна немцами                                          .
       венниках (отец, мать, муж, же-         Дочь – Новик Ирина                                                           .
       на, братья, сестры, дети), пере-         Сергеевна, 1937.                                                                  .
       числить отношения, фамилии,                Зоя,1940.                                                                        .
      имена, отчества, года рождения,                                                                                                      .
       места жительства и кто из них                                                                                                        .
       находился под надзором МГБ.                  Неизвестно                                                                  .
.                                                                                                                                                                   .
17.  Состав семьи, прожи-                                                                                                                      .
        вающей совместно с              Нет                                                                                                  .
 .             ссыльным                                                                                                                                   .
18.  Был ли за границей (в связи с                                                                                                           .
       чем, какой период времени и          Не  был                                                                                     .
       чем занимался)                                                                                                                                   .

     Подпись анкетируемого          С.  Новик                                                                                           .

 .          о/уп   л-т    /подпіс/                                                                                                                       .
                          (должность. звание, фамилия заполнявшего анкету)
    25. 8. 1953 г.


                                                                                                                                                Аркуш   3.

                                                 Указать точный адрес
                                                          Подписка
    25. 8. 1953 г. мне,                     Новику                                                                                              .
                                                                                     фамилия                  
                                         Сергею   Михайловичу                                                                                   .
                                                                                       имя и отчество
заявлено, что согласно                                        определен в ссылку и не имею права никуда выез
жать  (хотя бы временно)  из  указанного  мне  постоянного  места  жительства  без  пре-
дворительного разрешения органов  МГБ и обязан  периодически лично являться на  ре-
гистрацию  в  место  и  сроки,  которые  мне  будут  указывать  органы  МГБ.
    За нарушение  настоящей  подписки отвечаю по Указу Президиума Верховного                     
Совета СССР от 26 ноября 1948 г., мера наказания которым предусмотрена 20 лет                       
каторжных работ.
    личная подпись                        С. Новик-                                                                                         .
    Подписку отобрал                                 /подпіс/                                                                               .
                                                                                    (должность,  звание,  фамилия,  подпись)                                                                                       .                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        Зак. 96                              


                                                                                                                                               Аркуш   4.

                      МВД                                                                                                        Сов. Секретно
     Управление Особого лагеря                                                                                      Заказ        
                        № 5
                  Спецотдел
            14VII  1953 г.
              56/2  004594
                 г. Магадан
                                                       Начальнику Райотдела МГБВД по ИГПУ
                                                                                                            пос.  Нера.
                                          Копия:  Начальнику 9 ІІ отдела УМГБВД  на ДС 
                                                        Подполковнику  тов. Кондратьеву    
                                                                                                                    Здесь.
                               В соответствии с нарядом  Отдела  „А”  МГБВД  СССР      
                              9/2 – 10482 от 28февраля 1953 г. при этом направляем
                               с   копией   приговора   освобождаемого   (ую)   из   лагеря
                               заключенного (ую)     Новик     Сергея    Михайловича         .
                               .                года рождения для направления последнего (юю)
                              в ссылку на поселение.
                              Срок наказания истекает 12 сентября 1953года.
                              Приложение: по тексту на „” листах
                              Начальник управления
                              Особого Лагеря № 5 МВД СССР
                                                 полковник /подпіс/ Васильев
                              Начальник спецотдела
                                                         капитан /подпіс/ Шитов
                              Исп.  Печорина.


                                                                                                                                          Аркуш   5.

             СССР                      Вх 002531                                                        Совершенно секретно
         Министерство                  18 ІІІ 53                                        Вх. №               .     Литер   „А”
       Государственной
          Безопасности
           9 управление                                                                                              Экз. № 1 
    28 февраля 1953 г.                                                                На № 14/56/2 – 10161      
         №9/2 – 10482
          гор. Москва                
                У1 - 662
                                     Начальнику Управления Берегового лагеря МВД СССР
                                                  полковнику внутренней службы тов. Васильеву 
                                                                                                                г. Магадан, 
                                                                                                  Хабаровского края. 
                                                    Копия: Начальнику УМГБ на Дальнем Севере 
                                            полковнику госбезопасности тов. Желтухину Н. А. 
                                                                                                            гор. Магадан, 
                                                                                                  Хабаровского края. 
                                                                    Наряд
                               На  отправку  заключенного  в  ссылку  на  поселение         
          Фам.          Новик                                           Імя          Сергея                           .
          Отч.       Михайловича.              Год рожд.     1906       Осужденного               
          Кем. Военным  трибуналом войск НКВД Барановичской области                .
          Когда.          24 марта 1945 г. ст. ст. УК БССР 63-2                                      .
          Характер преступления.              участие в антисоветской                            .
                         националистической организации „БНС”                                          .
          Срок     10 лет,         конец срока            „3” ноября 1953 г.,                            
           по истечении срока наказания передайте в распоряжение УМГБ
           на Дальнем Севере для направления в ссылку на поселение.
          Начальника УМГБ на Дальнем Севере прибытие Новик
          просим подтвердить.
          Приложение: Основание для содержания в ссылке на
                              поселении на 2 листах во 2 адрес.
          Зам. начальника 2 отдела 9 управления МГБ СССР
                   полковник госбезопасности /подпіс/ Тюрин.
          Зам. начальника 4 3 отделения
                      майор госбезопасности /подпіс/ Карпенков.
          Исполнитель Карабанов.


                                                                                                                                                Аркуш   6.

                                                                                                                                        Сов. Секретно

                                                                             Приговор

    Именем Союза Советских Социалистических Респ.
    24 марта 1945 года в гор Слоним в/трибунал в/НКВД Барановичской области в составе: председательствующего капитана юстиции Юрчик и членов сотрудников НКВД Филончик, Герасимчук при секретаре ст. сержанте Белевских, рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению Новик Сергея Михайловича,1906 г. р. гр-на СССР,
уроженца   дер.  Леоновичи,
Несвижского    р-на,   жителя
гор. Слоним Баранавичской обл,
из крестьян бедняков, служащего,
беспартийного с незаконченным
высшим образованием, белоруса,
женатого, не судимого, в Красной
армии не служившего в преступ-
лении предусмотренном ст.
63-2 УК БССР материалами
предварительного и судебного следствия Военный Трибунал
                                                                                Установил:
    Новик в мае м-це 1941 года Слонимским райвоенкоматом был призван в Красную армию и служил в 16 роте связи, в июне /м-це 1941 года Новик отступил вместе/ со своёй частью, из Красной Армии дезертировал и остался проживать на временно оккупированной немцами территории Барановичской области в гор. Слоним, где с августа 1941 года по 25 ноября 1943 года /работал директором краеведческого музея/, одновременно состоял членом антисоветской
организацииБИС” в конце 1942 года Новик вступил в существующую в городе Слоним антисоветскую организацию ??? Весной 1943 года Новик подробно рассказал Данелюк, который являлся агентом „СД” о существовавшей   антисоветской   организации ??


                                                                                                                                         Аркуш   6 (адв.)

в гор. Слоним. Агент „СД” подробно ознакомившись с работой этой организации сообщил полученные сведения в контрразведывательные органы „СД” в результате чего, в ноябре месяце 1943 года немецкой полицией были арестованы члены антифашистской организации, Менчук, Сенчик, Борисевич и другие; в том числе был арестован и Новик. Будучи арестованным Новик на допросе шефу „СД” подробно рассказал о деятельности антифашистской организации и выдал дополнительно Прешкину, Макаревич и Кушица, которые были арестованы и направлены в концлагеря, судьба которых не известна.
    На основании изложенного в/трибунал признал Новик виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 63-2 УК БССР.
Руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК БССР
                                                                        ПРИГОВОРИЛ:
Новик Сергея Михайловича на основании ст. 63-2 УК БССР с применением ст. 51 УК, лишить свободы с отбытием в ИТЛ сроком на десять /10/лет с поражением в правах по п.п. а, б, в. г ст. 34 УК сроком три (3) года без конфискации имущества за отсутствием его у осужденного. Срок отбытия меры наказания исчислять с 14 декабря 1944 года.
    Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит.
    Подлинная, за надлежащими подписями, копия верна. Председательствующий капитан юстиции (Юрчик).
    Копия  с  копии  верна:
    Ст.  инспектор  с/о  л/о  7
    Мл.  лейтенант   /Подпіс/
                                  /Пячатка/
    Управление Берегового лагеря №7 МВД ССР.
                   Для хозяйственных нужд.


                                                                                                                                             Аркуш   7.

                                                                                                                                       Сов. секретно
                                                                          Копия:
    Получено от подготовляемого на вербовку „Б ” 3/ІХ – 53 г.
                                                                   Докладная записка:
V    27. VІІІ – 53 года. На рентгеноскопию органов грудной клетки явился только что освободившийся с Аляскитово ссыльно-поселенец Новик С. М. известный мне по лагерю Аляскитово, так как работали вместе в санчасти. Он работал медстатистом, постоянно гордился и хвалился, что я мол за свою нацию за белоруссов и при Польше не вылезал с тюрьмы и был в ссылке, а теперь опять такая судьба, ну что же лучше честно умереть, чем быть подлецом для своего народа. По его рассказам и рассказам его земляков он был пропагандистом, вроде писателем национальной идеи, очень ненавидел сотрудников МВД, большой подхалим. И при немцах с тюрьмы не вылезал, чем и гордиться /как известный борец белорусского народа Западной Белоруссии/.
    Справка: Отпечатать в л/д Новик, проживающего в Нере.
    Верно: /подпіс/  Карпов.


                                                                                                                                                Аркуш   8.

                                                                                                                                          Сов. секретно
                                                                                  Копия:
    Получено от подготовляемого на вербовку „Б ” 3/ІХ – 53 г.
                                                                       Докладная записка:
V    27. VІІІ – 53 года. На рентгеноскопию органов грудной клетки явился только что освободившийся с Аляскитово ссыльно-поселенец Новик С. М. известный мне по лагерю Аляскитово, так как работали вместе в санчасти. Он работал медстатистом, постоянно гордился и хвалился, что я мол за свою нацию за белоруссов и при Польше не вылезал с тюрьмы и был в ссылке, а теперь опять такая судьба, ну что же лучше честно умереть, чем быть подлецом для своего народа По его рассказам и рассказам его земляков он был пропагандистом, вроде писателем национальной идеи, очень ненавидел сотрудников МВД, большой подхалим. И при немцах с тюрьмы не вылезал, чем и гордиться /как известный борец белорусского народа западной Белоруссии/.
    Справка: Отпечатать в л/д Новик, проживающего в Нере.
    Верно: /подпіс/  Карпов.


                                                                                                                                                 Аркуш   9.

                                                                                                                                          Сов. Секретно 
                                                                             Выписка
    Из протокола заседания Центральной комиссии МВД, МГБ и
Прокуратуры СССР от „” июля 08 1948 года по отбору заключен-
ных, подлежащих переводу из Севвостлагерей МВД в Особые лагеря
МВД
    Заключенный                     Новик Сергей Михайлович                                                                         .
    Год рождения     1906      Место рождения        д.  Леоновичи                                                           .
                                       Несвижского р-на                                                                                                .
    Осужденный        24   марта   1945  года     В/тр   В/НКВД    Бара-                                                  .
         новичской обл.    как   участник    к-р    организации.                                                                     .
    Срок наказания       10 лет                                                                                                                      .
    Решение Центральной комиссии:
                                                                 как особо опасный государ-
                                                                 ственный преступник подлежит
                                                                 содержанию в Особом лагере.
    Протокол Центральной комиссии хранится в    Севвостлаге МВД   .

    Выписка верна:    н-к спец отдела УСВИТЛ МВД                                 .
    8 октября 1948  г.     ст. л-т               /Гончаров/      
     Копия верна:
     Нач-к группы спецотдела
    ст. л-т /подпіс/  /Абраменко/
                                    /Пячатка/
    Управление Берегового лагеря №7 МВД ССР.
                   Для хозяйственных нужд.


                                                                                                                                              Аркуш   10.

                                                                                                                                                 Секретно
                                                                 Копия
    3  июня  1948 г.     г. Магадан
    Комиссия в составе: Председатель Зам. Нач. УМВД по СДС
подполковник Маслов, члены: представитель МГБ СССР Лентков,
Зам. В. П. в/МВД по СДС подполковник  юстиции
                                      Ковальский
рассмотрев в соответствии с приказом МВД, МГБ и Генерального Прокурора Союза ССР I. 00279/00108/7 сс – 07-16 марта 1948 г. материалы личного дела осужденного по ст.ст.   .УК          .
заключенного:                                                                                                                                           .
    I. Фамилия            Новик                   .Имя              Сергей                                                                  .
       Отечество                             Михайлович                                                                                          .
    II. Год и место рождения  1906 г. р. Уроженец д. Леоновичи                                                          .
           Невинского р-на, житель гор. Слоним, Барановичской обл.                                                     ,
          Арестован 20 декабря 1944 года УН КГБ по Барановичской области                                     ,
          осужден 24 марта 1945 года военным Трибуналом войск НКВД                                              .
          по Барановичской обл. За пособничество немецким властям.                                                   .
           одновременно состоял членом антисоветской организации                                                     .
         „БНС” по ст. 63-2 УК БССР сроком на 10 лет ИТЛ. Конец                                                       .
          срока наказания в декабре месяце 1954 года.                                                                                ,
Согласно имеющегося приговора является членом антисоветской организации „БНС”, а потому
                                                                    ПОСТОНОВИЛА:
    Заключенного Новик Сергея Михайловича как особо-опасного государственного преступника направить в Особый лагерь.
     Комиссия:   Председатель     /Маслов/
                           Члены:                /Леньков/
                                                        /Ковальский/
                    Верно:  Н-к   группы
                  Ст. л-т.    /подпіс/    Абрамянко
                                    /Пячатка/
    Управление Берегового лагеря №7 МВД ССР.
                   Для хозяйственных нужд.


                                                                                                                                             Аркуш   11.

                                      В спецкомендатуру РО МВД ИГПУ
                                                            п. Нера.
                                                    Ссыльного Новик
                                                 Сергея Михайловича,
                                                             1906 г. р.
                                                 Нерская поликлиника.

                                                              Заявление

                          На ваше требование сообщаю адреса моих сестёр:

                          1.)    Капитанчик                                 Б.С.С.Р.
                                       Мария                            Гродненской области.
                                    Михайловна,                          город Слоним,
                                        1903 г.р.,                      ул. Огородная, дом № 12.

                          2.)     Шингель                                      Б.С.С.Р.
                                 Александра                              Минской области,
                                 Михайловна,                         Несвижского района,
                                     1904 г. р.,                         Сельсовет Леоновичи,
                                                                             Колхоз дер. Леоновичи.

                         3.)      Пышко                                       Б.С.С.Р.
                                 Екатерина                         Гродненской области,
                                Михайловна,                                город Слоним,
                                      1913 г. р.                      ул. Комсомольская, дом № 70.

                               5 - VI – 1954.                                              С.  Новик-


                                                                                                                                       Аркуш   12.

                                                                                                                                           Копия

                  Действительна до установленного срока переосвидетельствования

               РСФСР
           Министерство
      Социальное обеспечения                                Справка сер. 245 № 075474
    ЯАССР Оймяконский район                          /выдается на руки инвалиду/
     Врачебно-трудовая экспер-
          тная комиссия /ВТЭК/
                           .
                   11/ІІ  54 г.
    Гр.                                     Новик Сергей Михай-                                                .
                                                        вич                                                                      .
     Год рождения  1906  Акт №3 Освидетельствован  10 февраля 1954 г.          
     Призван  инвалидом   второй   группы.  Назначен срок  переосвидетель-   
ствования 10 августа 1954 г. Причина  инвалидности: Заболевание                  
     общее. Трудовая рекомендация: Нерабочая.                                                     
                                        Председатель ВТЭК: п/п      /Шеретова/                         
                /Пячатка/
                                        Секретарь:                  п/п.     /Соколов/

    15  февраля  1954  г.  я,  Чупров Н. Г.,  нотариус  Оймяконской государст-
венной нотариальной конторы, свидетельствую верность этой копии с подлин-
ником  ее.  При  сличении  копии  с  подлинником,  в  последней  поправок,  припи-
сок, зачеркнутых слов не оказалось. Взыскано госпошлины 2 рубля.
    По реестру № 255.
                   Нотариус    /подпiс/


                                                                                                                                             Аркуш   13.

                                                               Характеристика
                                                                       на Новик Сергея Михайловича
                                                                        приживающего в пос. Нера.

                                          Новик  С.  М. в спецкомендатуре  № 10. МВД
                            ЯАССР на учете состоит с 25. 8. 53 г. За этот период
                            он  нарушений  не  имел,  взысканиям  не  подвергался, 
                           дисциплинированный.
                         Комендант с/ком. №10 МВД
                                  ст. лейтенант /подпiс/
                                                          /Карпов/
                           12. VI. 54.


                                                                                                                                            Аркуш   14.

                                                       Медицинское заключение
                                                на гр. Новик Сергея Михайловича,
                                                         рождения 1906 года.

                                                          Гр. Новик Сергей Михайлович
                                                находится под наблюдением врачей
                                                поликлиники  пос.  Нера  с  августа
                                                месяца 1953 года, лечится у врачей:
                                               невропатолога,   терапевта,   фтизи-
                                                 атра.   Проходил   дважды   ВТЭК,
                                                  признан  инвалидом  II  группы.
                                                По состоянию здоровья работать
                                               и   проживать   на   Крайнем  Севере
                                                не  может.
                                                Диагноз:   Каронаро-кардиосклероз.
                                               Неврозо-стенокардия.
                                               Астеническое состояние резко выра-
                                               женное с расстройством вегетативной
                                               нервной  системы.
                                                Хронический фиброзноочаговый ту-
                                               беркулёз легких. Варикозное расши-
                                                рение вен голени и бедер.
                                               Комиссия:    Врач  /подпіс/   /Шеретова/
                              /пячатка/      Врач  /подпіс/   /Ходкина/
                                      Врач  /подпіс/   /Лебединская/
                              пос. Нера.
                             21 – ХІІ – 1954 г.


                                                                                                                                       Аркуш   15.

                                                               Характеристика
                                           Дана  на  ссыльно-поселенца    Новик
                                        Сергея Михайловича, 1906 года рожд. урж.
                                        СССР,   б/п.   грамотного,   приживающего
                                        в пос. Усть-Нера, Оймяконского р-на, ЯАССР
                                        и работающего регистратором в поликлинике
                                        райздравотдела с окладом.
                                           Новик за период пребывания в пос. У. -
                                       Нера установленного режима как ссыльно-
                                       поселенец  не  нарушал,  взысканиям  не
                                      подвергался, в обращении культурный и вежлив.
                                          В пос. Нера на иждивении ни кого
                                      нет, проживает один.
                               /пячатка/     
                       Ст. оп. уп. гр. 4 с/отд МВД ЯАССР
                      при Оймяконском р-не. Ст. л-т    /подпіс/ 
                                                                               /Карпов/
                        21. ХІІ 54.


                                                                                                                                       Аркуш   16.

          МВД СССР
    Ордена Трудового
     Красного Знамени
         “Дальстрой”
        Индигирское
     горпромышл. упр.
    Районная больница
               ИГПУ
         24-ХІІ 1954 г.
               0-01
         пос. У-Нера.
                                                                       Справка
                                   Дана т. Новик Сергей Михайловичу в том,
                                  что  он   работает   в   должности
                                  регистратора и заработок его выражается
                                             в сумме   за ІХ   м-ц   690 р.   за
                                            Х   м-ц   690 р.   и за ХІ м-ц 690 р.
                                       Дана для предъявления
                                       в спец.комендатуру.
                                      Гл. врач   /подпіс/  /Шеретова/
                                     /пячатка/     
                                     Ст. бухг.   /подпіс/  /Галуза/
                                                                                                              уп


                                                                                                                                           Аркуш   17.

                                                                 Характеристика
                                                    Новика Сергея Михайловича
                                                Новик С. М. работает регистратором в
                                                Нерской объединенной больнице с сентября
                                                1953 года. За время работы показал себя
                                                только с хорошей стороны, дисципли-
                                               нированный, в работе аккуратный, испол-
                                               нительный, наладил работу регистрату-
                                               ры.
                                                 Новик С. М. активно участвует в обществен-
                                                ной работе, в жизни коллектива. В бы-
                                                ту скромный, уживчивый с сотрудника-
                                                ми.
                                                     Характеристика дана по запросу спец-
                                                   комендатуры.
                                      /пячатка/     
                                                Гл. врач   /подпіс/
                                                 25 ХІІ 1954 года


                                                                                                                                        Аркуш   18.

                                                  вх. 009275
                                                        31.ХІІ 54 г.

                                          Министерство   связи   СССР

                                                      ТЕЛЕГРАММА
.                               .                                                                                            .|
|.    31. 0440            |  22  |. передача  |.                адрес
|.   кс Монакова   |.        |                    |           Якутск МВД Сазонову            .|
|.    бланк № 37     |         |                    |                                                             .|
|.  Принял:
|.  Из   206 Неры 0208  36 27              |                     № 0330                           |
|.           сл.     го.       ч.      м.               |               Наложенная                        |
|   Служ.                                                                                    |
|  Отметки.                                                 |                    /подпіс/                        |
|                                                              |                         3.  І  55                         |

.    на вашу телеграмму номер 3/10208 от 24 декабря сообщаю что             .
.    личное дело новик сергея михайловича находится вас высланное        .
.    как инвалида второй группы одновременно сообщаю что                      .
.    материалы всех инвалидов высылаю почтой = нр 20/154 карпов-          .
.                                                                                                                             .
.                                                                    | проверил |                                     .
                                                                     |корректор|                                      .
                                                                     |телеграмм|                                      .
.                                                                                                                             .
. * Цифры указанные после наименования пункта, откуда послана телеграмма означают:
1) № телеграммы, 2) количество слов, 3) число, когда телеграмма отправлена, 4) время
отправления телеграммы (первые две цифры – часы и следующие две цифры – минуты) .
                    г. Н. Тагил, Центр. площадь, Облполиграф издан.
                                                                                                                       13712-53


                                                                                                                                          Аркуш   19.

                    Усть-Нера МВД Карпову

    Срочно вышлите личное дело Новик Сергея Михайловича
                                                                 3/10208  Сазонов
    “24” декабря 1954 года  г. Якутск
    Начальник отдела МВД
    Якутской ЯАССР Сазонов
    Верно: /подпіс/
       “К”


                                                                                                                                       Аркуш   20.

                                                                                                                                        Копия.

                                                                        Справка
                                                 /по личному учетному делу ссыльного
                                                          поселенца Новик С. М./

                                             Новик Сергей Михайлович. 1906 года рождения,
                                       уроженец д. Леоновичи, Несвижского района, Бара-
                                       новичской области, белорус, гр-н СССР, имеющий незакон-
                                       ченное высшее образование, согласно наряду 9 Управле-
                                       ния МГБ СССР № 9/2-10482 от 28 февраля 1953 года,
                                       после отбытия основной меры наказания – 10 лет ИТЛ,
                                       за участие в антисоветской националистической организации
                                      “БНС”, 3 ноября 1953 года переведен в ссылку
                                       на поселение.
                                          В настоящее время Новик содержиться на поселении
                                       в п. Усть-Нера, Оймяконского р-на, Якутской АССР.
                                          Ст. следователь 4 спецотдела МВД
                                          ЯАССР лейтенант  /подпіс/ /Колмогоров/
                                          “8” І 1955 г.
                                                  отп. 2 экз.
                                                  Исп. Колмогоров.
                                                 Отп. Фаткулова
                                                     м. б. 10974.


                                                                                                                                          Аркуш   21.

                                                                                                                                           Копия.
         Ф. 3.-2.

                                  Министерство внутренних дел Якутской АССР
                                     № 3/179   “11” января 1954 года гор. Якутск.
                                                                                                             Сов. секретно
                                                                                                                 экз.  № 21
                                                                                                 Ст. оперуполномоченному
                                                                                                                 ГВИР УМ
                                                                                                    мл. лейтенанту милиции
                                                                                                    товарищу Мамотенко.
                                                                                                                                    Здесь.
                                          При этом направляем заявление польской гр-ки
                                      Гарусовой Леокадии, ходатайствующей о разрешении
                                       выезда ее зятя Новик С. М. из СССР в Польшу,
                                      вместе со справкой по личному учетному делу спец.-
                                       поселенца Новик, для решения вопроса согласно
                                       имеющимся у вас указаниям.
                                           Приложение: на 11 листах
                                                                 Вх.  Г-309.
                                  Начальник 4 спецотдела МВД
                                  ЯАССР подполковник     /Сазонов/
                                   Начальник 1 отд. 4 спецотдела
                                    МВД ЯАССР капитан      /Шестаков/
                                                 “К”
                                          Отп. 2 экз.
                                        Исп. Колмогоров.
                                         Отп. Фаткулова
                                               м. б. 10973.


                                                                                                                                             Аркуш   22.

                                     3-е               6                                        Секретно
    ШВ – 2

                          СССР
     Министерство внутренних дел
                      -------                        
                 1 спецотдел
           “30” октября 1954 г.
                № 40/7- 172443
                   г. Москва
                                                       Начальнику 4 спецотдела МВД СССР
                                                                        полковнику – тов. Новикову
                                                                                     гор. Москва
                                    Направляем на Ваше рассмотрение заявление
                              польской гр-ки Гарусова Л., ходатайствующей об
                              освобождении ее зятя Новик Сергея Михайловича.
                                        Приложение: заявление, письмо и справка
                                                                  ОСК, всего на 6 листах.
                           Зам. нач. 1 сектора 1 спецотдела МВД СССР
                                   подполковник    /подпіс/   /Жеребцов/
                           Зам. нач. 5 отделения
                                   майор    /подпіс/   /Литвинович/
             При ответах ссылаться на наш № и число.
              5628    /подпіс/   11 ХІ


                                                                                                                                             Аркуш   23.

                                                                                                                                 Секретно
                                                                  МВД СССР                              
                         Управление  П отдел 6 отделение.       Исполн.  Баринов тел. № 48-18 
                                                                                                              (фамилия)                        .
                                                                   Требование
                         На проверку в Центральную оперативную-справочную картотеку
                                                        1 спецотдела МВД СССР
                                           Просьба проверить и выдать справку:
                         1. Фам.                                Новик                                                                   .
                         2. Имя и отч.                 Сергей Михайлович                                                  .
                          3. Год рожд.                 1906                               4. Место рожд.   БССР      .
                                                                            Барановичской обл.                                       .
                          5. Адрес.                                   Якут. АССР                                                  .
                          6. Место рабы и должность                           ----                                            .
                          7. Какая нужна справка                           Полная                                           .
                           8. Для чего нужна                 Рассмотр заявления                                       .
                                Зам. Начальник 6 отделения/
                                         полковник     /подпіс/    /Соболев/
                                            (звание, фамилия, роспись)
                                     5           195    года
                                                      .


                                                                                                                                Аркуш   23 (адв.)

                                        Справка о результатах проверки:
                                        Арестов. 14 ХІІ. – 44 Слонимским
                                           ГО НКГБ  Барановичской обл.
                                            Судим Воен. триб. в/НКВД
                                             Баранович. обл. 24 ІІІ – 45
                                            по ст. 63-2 УК на 10 лет п/п 5.
                                             Освоб. 13 VIII – 53 досрочно
                                                из Севостлага.
                                             Арх. след. дела нет.
                             Зам. нач. 1 отд-ния 2 сектора
                             1 спецотдел МВД СССР
                             6 ноя. 1954 г.     /подпіс/   /Косорукова/
                                                                                               ТВ   04160-57


                                                                                                                                       Аркуш   24.

                          172443
                                                                                                                                Секретно
                                                               МВД СССР                                                             
                                                   1-й спецотдел МВД СССР
                              Управление 2 сектора отдел 81- 43 отделение
                                     Исполн.  Крылов тел. № .81-43.
                                                         (фамилия)
                                                                    Требование
              На проверку в Центральную оперативную-справочную картотеку
                                                 1 спецотдела МВД СССР
                                         Просьба проверить и выдать справку:
                 1. Фам.                                Новик                                                                            .
                 2. Имя и отч.                 Сергей Михайлович                                                           .
                 3. Год рожд.                 Нет                               4. Место рожд.   Нет                  .
                                                                                                                                                    .
                  5. Адрес.                                   Освобожден 13 VIII 53                                        .
                                                            досрочно из Севвостлага                                              .
                 6. Место рабы и должность                           ----                                                     .
                 7. Какая нужна справка                      О местонахождении                                  .
                                                                                   осужденного                                           .
                 8. Для чего нужна                                 Заявление                                                   .
      Зам. Начальник 5 отделения/
               майор     /подпіс/    /Литвинович/
                            (звание, фамилия, роспись)
          27     Х      195 4 года
                            .


                                                                                                                               Аркуш   24 (адв.)

                                                   Справка о результатах проверки:
                                    Есть: Новик Сергей Михайлович 1906 г/р. урож.
                                   д. Леоновичи Несвижского р-на, Барановичской области,
                                   находится в ссылке на поселении в Якутской АССР.
                       Отдел  “П” МВД СССР
                       Справку наводила  /подпіс/
                        27 Х 1954


                                                                                                                                    Аркуш   25.
                                    ВХ. Н-83
                                    3. 12. 54 г.
                       Асобна высылаю лісты: Табе і Арыначцы, а такжа
                       фотакартачкі.
                            Любая мая дочанька! Родная мая Зоінька!
                        Гэты лісток прачытай сама, а пасьля
                       перадай бабушцы.
                                                                               Твой татка.
                                                          Дарагія!
                                      Дзякую вам за Ваш ліст і за па-
                                  мяць аба мне. Асабліва–ж дзякую
                                  Вам усім за бацькоўскую апеку над
                                  маімі дарагімі дочанькамі – Арыначкай
                                  і Зоінькай, якія апынуліся без бацькоў.
                                 Дзякую за тое. што Вы замянілі маім
                                 дзецям бацькоў, што гадуеце і выхоўваеце
                                  іх. Віншую Вас з посьпехам Вашых
                                 дзяцей, што Вы адукавалі іх, далі ім
                                 спэцыяльнасьць, як кажуць, у рукі, абяс-
                                 печылі ім будучыню.
                                     Дзякую Вам за запросіны да сябе.
                                 Я прыехаць не магу, бо змушаны жыць
                                 тут у Азіі ў Якуціі. Я вельмі б хацеў
                                  пабачыць сваіх дзетак. бо пакінуў іх
                                 маленькімі. а цяпер яны ўжо выраслі.
                                 Так крыўдна, што я пазбаўлены маг-
                                 чымасьці выхоўваць сваіх дзетак. Але

                                                                                                                              Аркуш   25 (адв.)

                                  нічога не парадзіш.
                                      Раскажу цяпер аб Людцы.
                                      Вайна застала мяне ў горадзе Гродна, дзе
                                  я ляжаў у шпіталі. На чацьверты
                                  дзень вайны я быў ранены ў галаву. Немцы
                                  нас адцялі і затрымалі ў акупацыі.
                                 Мы бачылі, як немцы б’юць нашых людзёў,
                                 паляць іх хаты, сёлы, забіраюць маёмасьць.
                                І мы пачалі з імі змагацца. Я працаваў
                                у падпольным антыфашысцкім камітэце.
                                За гэта немцы каралі сьмерцю. Я параіўся
                                з Людкай і выйшаў з дому, каб усе ба-
                                чылі, што з сям’ёю ня жыву. Усё было
                                абдумана загадзя. Я жыў у музэі. Ве-
                                чарамі я прабіраўся да дому, прына-
                                 сіў дзеткам грошы, а Людцы казаў, каб
                                 нікуды не хадзіла, калі мяне схопяць
                                 немцы. Ужо калі й буду цярпець, дык
                                     адзін, а сям’я будзе выратавана.
                                    Людка выратавала ад пагібелі 60 со
                                     вецкіх дзяцей, якіх памясьціла ў дзіця-
                                     чым доме. Аднойчы ўначы, як мы да-
                                     ведаліся, перайшлі беларуска-нямецкую

                                                                                                                                         Аркуш   26.

                                       мяжу трыста быўшых польскіх
                                       ахвіцэраў з падробленымі дакумэнтамі,
                                       каб рабіць агідную справу зьнішчэньня
                                       нашых людзёў. Пачаліся масавыя рас-
                                       трэлы. Б. ахвіцэры і падахвіцэры паўла-
                                       зілі ў паліцыю, гестапа. Арыначка і
                                       Зоінька знаюць такога пана Жултэк
                                       Вацлава Чэслававіча, якому калісь я
                                       выратаваў жыцьцё. І ён пайшоў да
                                       немцаў працаваць сьледавацелем так
                                       званага СД (гестапо). 25 лістапада
                                       1943 года мяне арыштавалі (прыйходзіў
                                       за мною Жултэк ды іншыя прадажныя
                                       шкуры). Я быў асуджаны на растрэл.
                                       Прысуд адразу ня быў выкананы, таму
                                        што я захварэў у вязьніцы плямістым
                                        тыфам і ледзь не памёр. Людка ня
                                        вытрымала і прабіралася ў шпіталь
                                       з дзеткамі, ратавала, лячыла мяне.
                                        А шпікі няўсыпна сачылі за ёю.
                                        Аднойчы “сястра міласэрная”, полка,
                                        данясла, што Людка пры мне з маёю
                                         сястрою Марусяй. Іх абедзьвух забралі,
                                          але не’к выпусьцілі. Калі мяне пад-
                                          лячылі і скіравалі ўзноў у вязьніцу,

                                                                                                                                 Аркуш   26 (адв.)

                                         каб выканаць прысуд. Людка ня
                                         вытрывала, пайшла да Жултэк
                                         прасіць, каб дапамог мяне вызваліць.
                                        А як жа ён будзе вызваляць, калі ён сам
                                        пасадзіў са сваімі калегамі? “Няхай
                                        гіне!” – сказаў Жултэк. Людка яму
                                        тады: “Ну, добра! Сёньня мы сядзім,
                                        а заўтра вы будзеце сядзець! - А совец-
                                        кая Армія ўжо падыходзіла, - Жултэк
                                        схваціў Людку і пасадзіў у вязьніцу.
                                        9 чэрвеня 1944 г. я сустрэўся з Людкай на
                                        вастрожным падворку, адкуль нас павезьлі
                                        за Баранавічы ў Колдычэво – лагер
                                        сьмерці. Там камэндантам быў немец,
                                        ягоны памочнік – немец й тлумач (пераклад-
                                       чык) немец, а рэшта ахоўнікаў – даўнейшыя
                                       ахвіцэры і падахвіцэры б. польскае арміі
                                       Мацкевіч, Юзэф Фрончак і іншыя. Юзэф
                                       Фрончак у даўнейшай Польшчы служыў
                                        ахоўнікам (надзірацелям) у Слонімскай
                                        турме. Вось гэтыя паны растралялі
                                        Людку ў ноч з 1 на 2 ліпеня 1944 г. проста
                                        ў лагеры. А мяне пагналі ў лес і
                                        на дзевятым кіламэтры за Слонімам
                                        пачалі страляць. Нас было 600 чалавек.

                                                                                                                                           Аркуш   27.

                                          Партызанскае “саединеніе” брыгады імя
                                          Маршала Ракасоўскага з гэтае групы
                                           катаваных адбіла 140 чалавек і ў ліку
                                           тым апынуўся я.
                                                 Дзяржаўная камісія па разсьледа-
                                           ваньню зладзействаў захопнікаў у 9 ма-
                                           гілах знайшла ў 1945 годзе шаснадцаць
                                           тысячаў трупаў закатаваных патрыё-
                                           таў. Можа нехта з гэтых катаў
                                           жыве яшчэ і Вам давядзецца пачуць
                                           або сустрэцца з імі – дык памятайце, што
                                          яны забойцы Вашай дачкі, маёй жонкі,
                                          мацяры маіх дзетак. Арынка і Зоінька
                                          ведаюць аб гэтым, бо я ім пісаў.
                                             Вельмі я рад. што мае дзяўчаткі добра
                                          вучацца. Толькі прашу Вас напамінайце
                                           ім, каб вучачыся ў польскай школе
                                           яны не забываліся роднай мовы – мовы
                                           іх бацькоў і дзядоў, каб памяталі аб
                                           сваім вялікім народзе і вялікай Радзіме,
                                           да якой яны, бязумоўна, вярнуцца.
                                           Бывайце здаровы! Дзякую яшчэ раз Вам
                                           за апеку над маімі дзеткамі. Прашу

                                                                                                                                 Аркуш   27 (адв.)

                                          падзякаваць, таксама п. Ойцу, вашым
                                          дзецям і прывітаць іх ад мяне.
                                             Буду старацца пісаць дзеткам часьцей,
                                          як толькі будзе магчымасьць.
                                              З прывітаньнем Сяргей. /подпіс/

                                                            Председателю
                                                       Совета Министров
                                                       Советского Союза
                                                       Георгию Максимилиа-
                                                        новичу Маленкову
                                                                   Москва

                                                Вот это письмо от моего
                                            зятя, в котором он описывает
                                             свою тяжелую трагедию.

                                                                                                                                               Капэрт
                                                                      -                                  -
                            Сталиноград                  |     |   Stalinogród  9|
                                                                      | R |                  |
                                                                      |-    |      No5679/0  .|

                          СССР
                   Председателю
                Совета Министров
                 Советского Союза
    Георгию Максимиановичу Маленкову
                          Москва

     ZSRR   Przewodniczącemu  Rady Ministrów  G. M. Malenkowu
                                             Moskwa
                                                                           Stalingród 9
                                                                           30. 9. 54. 18
                                                                                    6

                Польша  Сталиногруд  Мариацкая  37/4
                Polska  Stalinоgród  Mariacka  37/4
                            Garusowa Leokadia

                    CCCР
                    4 10 54
       Москва почтамт 8 эксп


                                                                                                                                       Аркуш   28.
         Гарусова Леокадия
             Польша
         Мариацкая ул.
        дом н. 37 кв. 4
                                           Сталиногруд, дня 29 ІХ 1954
                             Председателю
       Совета Министров Советского Союза
     Георгию Максимилиановичу Маленкову
                                 Москва
                                       Многоуважаемый Георгий Максимилианович.
                                        Простите меня Родной, что так осмеливаюсь
                                    к вам обратиться, но поверьте что мое сердце,
                                    бедной, старой матери, переполнено глубоким
                                    почтением и преданностью к Вам.
                                       Моя дочь, Людмила Ильинична и ее муж Сергей
                                   Михайлович Новик проживали в Слониме
                                   Барановичской области.
                                      Во время оккупации мой зять Сергей Новик,
                                   был арестован немцами и осужден на расстрел.
                                      Моя дочь Людочка, стараясь его спасти, обращалась
                                  с просьбою к людям, от которых это зависело,
                                  которые были белорусами, но во время оккупации
                                  сделались великими немцами, какие-то
                                 Желтко и Ситко. Прося их она выразилась:
                                “Сегодня мы в несчастии, а завтра это может
                                 вас встретить”. Об этом рассказывала мне моя
                                 внучка Ириночка, тогда 7-милетняя девочка, которая
                                                             ТУТ  МВД  СССР
                                                                  Вх.  2/81265
                                                                 8 окт. 1954 г.


                                                                                                                                   Аркуш   28 (адв.)

                                  вместе с матерью была у этого Желтка. За эти
                                  слова моя дочь была арестована и вывезена в лагерь
                                  смерти Колдычево около Баранович, где находился
                                  и ее муж. В конце июня 1944 г. моя доченька
                                  была расстреляна, а зять чудом спасся благодаря
                                  приходу Красной Армии вернулся в Слоним
                                   к своим деткам и к своей старой матери, кото-
                                   рая тогда еще жила. Не долго однако
                                   радовался он свободой. Был он арестован
                                   русскими властями и сослан в Сибирь
                                     Подробностей этого случая я не знаю
                                  но моя внучка Ирина, когда приехала к
                                  нам в Сталиногруд в 1945 году рассказы-
                                  вала что папочка поссорился с одной
                                  женщиной, которая воровала овощи с
                                  их огорода и которая ему угрожала что
                                  она имеет знакомство и сделает так
                                  что он из тюрьмы не вылезет. Я предполо-
                                  гаю что мой зять действительно пал
                                  жертвою клеветы. Мы долго не знали
                                   где он находиться. Его мать с горя умер-
                                   ла а сестра Мария Капитончик жи-
                                    вет в Слониме и в прошлом году на-
                                     писала нам, что получила весточку
                                     от Сережи из СССР. Нера, Хабаровского
                                     Поликлиника. Теперь и мы получаем
                                    от него письма.
                                         Дорогой Товарищ! Я бедная старая

                                                                                                                                               Аркуш   29.

                                     женщина не могу понять, как это мог-
                                     ло случиться что-бы тот, который
                                     столько выстрадал от гитлеровцев и
                                     освобожденный Спасительницей Красной
                                     Армией, попал в Сибирь, где уже 9 лет
                                      пребывает!
                                         Умоляю Вас Милостивый Отец
                                     взгляните в эту трагедию! Велите рас-
                                    следовать это судопроизводство! Осво-
                                    бодите моего несчастного зятя. Пусть
                                    он вернется к своим деткам и своим родным.
                                        Не я только с внучата ожи-
                                     даем Вашего милосердия, но все мои род-
                                    ные и знакомые а также члены Лиги
                                   Женщин к которым я принадлежу,
                                    с большим заинтересованием следят за ре-
                                    зультатам моего обращения к Вам!
                                       Мы крепко веруем что ваше доброе
                                    сердце смилуется над нами, ведь слава о
                                   Вашей доброте и великодушии идет
                                   светлою струею и у нас в Польше!
                                      Остаюсь с верою и надеждою на
                                  Ваш радостный для нас ответ!
                                       Гарусова Леокадия.


                                                                                                                                       Аркуш   30.

                                                                    Справка
                                        /По личному учетному делу ссыльного
                                           поселенца Новик С. М./
                                     Новик Сергей Михайлович, 1906 года рождения,
                                 уроженец д. Леоновичи, Несвижского района Барано-
                                 вичской области, белорус, гр-н СССР, имеющий незакон-
                                 ченное высшее образование, согласно Наряду 9 Управле-
                                  ния МГБ СССР № 9/2 – 10482 от 28 февраля 1953 года,
                                  после отбытия основной меры наказания – 10 лет ИТЛ,
                                  за участие в антисоветской националистической органи-
                                  зации “БНС”, 3 ноября 1953 года переведен в ссылку
                                  на поселение.
                                      В настоящее время Новик содержится на поселении
                                  в п. Усть-Нера Оймяконского р-на, Якутской АССР
                        Ст. следователь 4 спецотдела МВД
                        ЯАССР лейтенант -  /подпіс/ /Колмогоров/
                          “8” І – 1955 г.


                                                                                                                                        Аркуш   31.

                           ЕЗ – 2              “К”       Вх.№ 89
                                                                25  І - 55
                                                                                                               Сов. Секретно.
                                                                                                                       Экз. № 1
                                                                               Старшему оперуполномоченному
                                                                               4 спец. отдела МВД ЯАССР
                                                                               ст. лейтенанту тов. Карпову
                                                                               п. Усть-Нера.
                                    В Управление милиции МВД Якутской АССР поступи-
                                 ло заявление польской гражданки Гарусовой Леокадии,
                                 ходатайствующей о разрешении выезда в Польшу ее зя-
                                 тя – Новика Сергея Михайловича, 1906 года рождения, на-
                                 ходящегося на поселении в поселке Усть-Нера, Оймякон-
                                 ского р-на, якутской АССР.
                                     Если Новик С. М. обращался к Вам в части выезда в
                                 Польшу, то просим оформить и выслать нам материал в
                                 части его выезда, согласно приглашаемой справки, которую
                                 просим возвратить.
                                     Приложение:
                                  справка о порядке оформления материа-
                                  ла по выезду за границу, две анкеты,
                                  пять польских анкет и анкета МИД.
                             Зам. начальника УМ МВД ЯАССР
                             капитан милиции  /подпіс/  /Климов/
                            Ст. инспектор ГВИР УМ МВД ЯАССР
                            мл. лейтенант милиции  /подпіс/  /Мамотенко/
                               17/“15” января 1955 года
                               № 12/13- 31
                               г. Якутск.


                                                                                                                                         Аркуш   32.

                    Спецкоменданту
                       тов. Карпову
                          п. Нера.
                                                                                          Новик Сергея
                                                                                          Михайловича,
                                                                                Нера, Поликлиника.
                                                             Заявление.
                                         На вопрос, предложенный мне Вами,
                                     заявляю:
                                         В Польшу ехать я не собирался
                                      и не собираюсь.
                                                     С. Новик. /подпіс/
                                        Нера, 27 – І – 1955 г.


                                                                                                                                         Аркуш   33.

    ХВ – 2                                        Вх 00950
                                                          9 IV 55

                                       Управление милиции МВД Якутской АССР
                                                                     ГВИР

            № 12/13- 80  “9” февраля 1955 г.        гор. Якутск.
           1. Материалы                                                           Сов. Секретно.
           приобщить к личному                            Экз. № 1.
          делу Новик.
           2. Сообщть Москву
           на их номер.  Начальнику 4 спец. отдела МВД ЯАССР
               /подпіс/                   подполковнику товарищу Сазонову.
               9. ІІ 55.                                                                       Здесь.
                                На № 3/179 от 11 января 1955 года.
                                 Возвращаем Вам материалы в части выезда в Польшу
                             Новик Сергея Михайловича, так как последний в Польшу не
                             желает ехать.
                                 Приложение: по тексту на 13 листах.
                               Зам. министра внутренних дел ЯАССР
                               полковник милиции  /подпіс/  /Цихинский/
                               Ст. инструктор ГВИР УМГ МВД ЯАССР
                               мл. лейтенант милиции  /подпіс/  /Мамотенко/
             т. Васильцов.
             Исполните.
             10 /ІІ  /подпіс/


                                                                                                                                         Аркуш   34.

                  Вх. Г-309                        Ф. 4
                  3. 12. 54 г.                   Секретно
                                                       Литер “А”
                                                        Экз. № 1.
           СССР
     Министерство
    Внутренних дел
    Спец отдел “П”
      22 ХІ 1954 г.
       44/ж-18162
           г. Москва 
                                                        Министру Внутренних Дел
                                                       Якутской АССР полковнику
                                                          тов. Подгаевскому В. И.
                                                                       г. Якутск.
                                     Направляется Вам на рассмотрение заявление
                                  польской гр-ки Гарусовой Леокадии хода-
                                  тайствующей о разрешении выезда ее зятя
                                  Новик С. М. из СССР в Польшу для рассмотрения
                                  в соответствии с Указанием МВД СССР
                                 № 203сс от 8 VII 54 г. имеющимся в ОВИР республики.
                                     Если Органами ОВИР будет выдано
                                  Новик виза на выезд из СССР в Польшу,
                                  то он будет снят с учета ссыльнопоселенцев.
                                     Результат рассмотрения заявления
                                  прошу объявить заявителям.
                                        Приложение: на 8 листах.
                                        Начальник 4 спец.одела П МВД СССР /подпіс/
        Шестаков.
    Со справкой
    по делу Новик
        материал
       направить
         в ОВИР.
        /подпіс/
      4 / ХІІ 54.
                                                                                                                         ТВ  354


                                                                                                                                      Аркуш   35.

           3/982
        16 ІІ – 55                                                                                                    Копия
                                                                                                                    Сов. секретно
                                                                                                                         Экз. № 2

                                                                           И. о. начальника 4 спецотдела МВД
                                                                           СССР полковнику товарищу Новикову
                                                                                                                      гор. Москва.
                                                                            На № 44/ж -18162 от 22 ноября 1954 г.
                                           Сообщаем, что ссыльно-поселенец Новик Сергей
                                      Михайлович от выезда в Польшу отказался о чем
                                      подал письменное заявление.
          Зам начальника 4 спецотдела
    МВД ЯАССР подполковник /Морозов/
   отп. 2 экз.
   1 адрес.
2-й вдело №....
исп. Васильцов
отп. Фаткулова
Вх. № 00950
№ м. б. 620
И. д. 12 /ІІ- 55 г.  Верно: /подпіс/


                                                                                                                                          Аркуш   36.

       3/1115                                                                                                           Копия
     21 /ІІ 55                                                                                                Сов. Секретно.
                                                                                                                         экз. № 2

                                         Начальнику Слонимского РОМ МВД.
                                                  Гродненской области
                                                         гор. Слоним.
                                В соответствии с приказом МВД и Генерального Про-
                            курора СССР № 00139/43 сс от 15 февраля 1954 года,
                            нами решается вопрос о передаче под опеку родственни-
                            кам ссыльно-поселенца Новик Сергея Михайловича, 1906
                            года рождения, являющегося инвалидом ІІ группы.
                                Родственники Новик – сестра Капитанчик Мария Ми-
                            хайловна, проживает в гор. Слоним, ул. Огородная № 12
                            и вторая сестра Пышко Екатерина Михайловна, проживает
                            в пос. Слоним, ул. Комсомольская № 70.
                                Просим вызвать перечисленных выше родственников
                             Новик С М. и опросить их, согласны ли они принять под
                             свою опеку брата Новик С. М., в положительном случае
                             истребовать от них выслать нам письменное заявление
                             об этом
                                 Заявление должно быть заверено подписью и скрепле-
                             но печатью местных органов власти.
                                 С исполнением просьба ускорить.
                    Зам начальника 4 спецотдела МВД ЯАСССР
                             подполковник  /Морозов/
                    Начальник 1 отд. 4 спецотдела МВД ЯАССР
                               капитан  /Шестаков/
   отп. 2 экз.
   1 адрес.
2-й вдело №....
исп. Васильцов
отп. Фаткулова
Вх. № ......
м. б. “ К
№ м. б. 620          
     Верно: /подпіс Васильцов/


                                                                                                                                            Аркуш   37.

                                Вх. № 701
                               І к № 001911  26 /ІІІ                                                        Сов. Секретно.
                                                                                                                            Вх. 001911
                                                                                                                               26 ІІІ 55.
         МУС БССР                 МВД БССР
      Управа міліцыі      Управление Милиции
         КМУС                          УМВД
      Гродзенскай вобл.        Гродненской обл.
     Слонімскі гарадскі  Слонимский городской
         аддзел міліцыі           Отдел милиции
                            15 03 1955 г.
                                  840
                               г. Слонім.
                                              Зам. нач. 4 спецотдела МВД ЯАССР
т. Васильцову                      подполковнику тов. Морозову.
     /подпіс/                                              гор. Якутск.
     23 ІІІ
                                          На ваш № 3/1115 от 21. 2. 55. года,
                                      направляю заявление гр-ки Капита-
                                      нчик Мирии Михайловны прож. гор.Сло-
                                      ним ул. Огородная дом № 12 и Пышко Ека-
                                      терины Михайловны прож. гор. Слоним
                                      ул. Комсомольская дом № 70, изъявивших
                                      желание взять под свою опеку брата
                                      Новик Сергея Михайловича 1906 года
                                       рождения
                                           Приложение: Ваш запрос и зая-
                                       вление.
                                           Нач. Слонимского ГОМ МВД
                                                   майор  /подпіс/  /Слободчук/
                                исп. Стулевич
                 Васильцов.
               Оформить и
           выслать в Москву.
                     /подпіс/
    30 /ІІІ 55.


                                                                                                                                     Аркуш   38.

                                Вх. № 701
                                  7 /ІІІ-55                                                            Сов. Секретно.
                                                                                                                 экз. № 1
         Саха АССР         Якутская АССР
       Ис Дьеалалар        Министерство
      Министерствата  Внутренних Дел
                       21 ІІ 1955 г.
                          3-/1115
                          г. Якутск.
         тов. Леончику.              Начальнику Слонимского РОМ МВД.
    Немедленно вызовите                   Гродненской области
родственников и оформите                   гор. Слоним.
           документы
     /подпіс Слободчук/
             7. ІІІ 55
                             В соответствии с приказом МВД и Генерального Про-
                          курора СССР № 00139/43 сс от 15 февраля 1954 года,
                          нами решается вопрос о передаче под опеку родственни-
                          кам ссыльно-поселенца Новик Сергея Михайловича, 1906
                          года рождения, являющегося инвалидом ІІ группы.
                              Родственники Новик – сестра Капитанчик Мария Ми-
                          хайловна, проживает в гор. Слоним, ул. Огородная № 12
                          и вторая сестра Пышко Екатерина Михайловна, проживает
                          в гор. Слоним, ул. Комсомольская № 70.
                              Просим вызвать перечисленных выше родственников
                          Новик С М. и опросить их, согласны ли они принять под
                          свою опеку брата Новик С. М., в положительном случае
                          истребовать от них выслать нам письменное заявление
                          об этом
                              Заявление должно быть заверено подписью и скрепле-
                           но печатью местных органов власти.
                               С исполнением просьба ускорить.
       Зам начальника 4 спецотдела МВД ЯАСССР
               подполковник  /подпіс/  /Морозов/
        Начальник 1 отд. 4 спецотдела МВД ЯАССР
                  капитан      /подпіс/  /Шестаков/
    Типография МВД. Заказ № 121-30000


                                                                                                                                          Аркуш   39.

                                       Начальнику Слонимского ГОМ МВД
                                                             Заявление.
                           Мы – Капитанчик Мария Михайловна, приживающая
                       гор. Слоним улица Огородная дом №12 и Пышко
                       Екатерина Михайловна, проживающая гор. Слоним
                        улица Комсомольская № 70 даем настоящую подписку
                       о том что согласны взять под опеку своего брата
                       Новик Сергея Михайловича, 1906 года рождения, который
                       как нам известно, в настоящее время проживает
                      в Хабаровском крае и работает в поликлиннике.
                           В чем и расписываемся
                                              М. Капитанчик
                                              Пышко Е. М.
        Заявление принял: Ст. Оперуполнмоченный
    Слонимского ГОМ МВД к-н  /подпіс/  /Кунцевич/
        12  ІІІ  55 года.
    /Пячатка горсавета/
    Подписали гр. Капитанчык и Пышко
    Удостоверяю: Секретарь горисполкома /подпіс/
    12. ІІІ 55.


                                                                                                                                            Аркуш   40.

                                                                                                                                 Сов. Секретно

                          В 1-й спецотдел МВД Якутской АССР 4  спецотдел 1 отделение
                         Исполнитель Васильцов
                                                   Просьба выдать справку:
        1. Фам.                                Новик                                                               .
        2. Имя и отч.                 Сергей Михайлович                                              .
        3. Год рожд.                 1906                           4. Место рожд.  Несвижс- .
                                    кий        Барановичской обл.                                            .
        5. Адрес.                                   п. Усть-Нера                                              .
        6. Место рабы и должность                     ИГПУ                                         .
        7. Какая нужна справка                 О наличии к/м                                      .
        8. Для чего нужна                 оформления под опеку                                  .
              Начальник  отд  МВД ЯАССР
               полковник     /подпіс/    /Сазонов/
          31 марта 1955 г.
                            .
    Типография МВД. Заказ № 264-20000


                                                                                                                                Аркуш   40 (адв.)

                                                        По Картотеке 1-го специального отдела
                                                                   МВД Якутской АССР
                                                                        Сведений нет.
                           Сверку производил  /подпіс/
                                       31 ІІІ – 1955
                                                             По оперативно-справочной
                                                                    картотеке отдела “А”
                                                                          МГБ ЯАССР
                                                                          сведений нет
                    Справку производил 4 апр. 1955
                                       /подпіс/


                                                                                                                                             Аркуш   41.
   Ф. З. – 2                                                                                         Секретно
                                                                                                          Экз. № ....
                  “Утверждаю”                                            “Санкционирую”
        Министр Внутренних Дел ЯАССР          Прокурор Якутской АССР
    Полковеник /подпіс/ /Подгаевский/  Гос. советник юстиции ІІІ класса
                                                                              /подпіс/ /Шлепаков
        “6” апреля 1955 года /пячатка/               “9” апреля 1955 г. /пячатка/
                                                      Заключение
                             /О передаче под опеку родственникам/
    “4” апреля 1955 года                                           гор. Якутск
    Я, ст. оперуполномоченный І отделения 4. Спецотдела МВД
ЯАССР ст. лейтенант Васильцов, рассмотрев заявление и мате-
риалы личного учетного дела ссылно-поселенца -
                                 Новик Сергея Михайловича, 1906 года рожде-
                             ния. уроженца с. Леонович Несвижского района,
                             Барановичской области, белоруса, с высшим об-
                             разованием, беспартийного, гр-на СССР, прожи-
                              вающего в пос Усть-Нера, Оймяконского р-на,
                              Якутской АССР, -
                                  Нашел:
    Новик С. М. 24 марта 1954 года, Военным Трибуналом
войск НКВД Барановичской области был осужден по ст. 63-4
УК БССР к 10 годам ИТЛ.
    25 августа 1953 года, после освобождения из ИТЛ,
Новик, на основании наряда быв. 9 Управления МГБ СССР
№ 9/2 – 10482 от 28 февраля 1955 года был зачислен в ссылку
на поселение в районы Колымы на Дальнем Севере.
    При освидетельствовании медицинской комиссией 21-го
декабря 1954 года, Новик признан инвалидомІІ группы, по
состоянию здоровья проживать и работать на Крайнем Севере
он не может, родственников проживающих вместе с ним не
имеет.
    Проживающие в г. Слоним Гродненской области сестры
Новик Капитончик Мария Михайловна и Пышко Екатерина Михай-
ловна изъявили желание взять на свое попечение брата
Новик Сергея Михайловича.
    Учитывая изложенное и руководствуясь приказом
МВД и Генерального Прокурора СССР № 00139/49 сс от 15-го
февраля 1954 года, -

                                                                                                                                    Аркуш   41 (адв.)

                                       Полагал бы:
    Ссыльно-поселенца Новик Сергея Михайловича передать
под опеку родственникам, проживающим в г. Слоним, Грод-
ненской области под надзор органов МВД.
    Настоящее заключение вместе с личным-учетным делом
направить на окончательное решение в 4-й Спецотдел МВД
СССР.
    Ст. Оперуполномоченный І отд. 4 спецотдела
    МВД ЯАССР ст. лейтенант /подпіс/ /Васильцов/
                 “Согласны”:
    Начальник І отд. 4 отдела МВД
    ЯАССР капитан  /подпіс/  /Шестаков/
   Зам. Начальник 4 спецтдела МВД ЯАССР
    подполковник  /подпіс/  /Сазонов/


                                                                                                                                         Аркуш   42.

                                                                         Сов. секретно.
                                                                            Копия
                                    4-й  Спецотдел
    11 апреля 1955
                                                  И.О. Начальника 4 спецотдела МВД
                                             СССР подполковнику товарищу Новикову.
                                                                       гор. Москва.
    На вашеразрешение направляемличное дело ссыльно-
поселенца Новик Сергея Михайловича с заключением МВД ЯАССР
о передаче его под опеку родственникам.
    Приложение: дело.
    Начальник 4 спецотдела МВД ЯАССР
    подполковник /подпіс/ /Сазонов/
   отп. 2 экз.
   1 адрес.
2-й вдело №....
исп. Васильцов
отп. Фаткулова
Вх. № 001911
№ м. б. 534          
     1/IV – 55 г.


                                                                                                                                         Аркуш   43.

     Ф. З. – 2                                                                                       Секретно
                                                                                                          Экз. № ....
              “Утверждаю”                                             “Санкционирую”
  Министр Внутренних Дел ЯАССР            Прокурор Якутской АССР
     Полковеник     /Подгаевский/                   Гос. советник юстиции ІІІ
                                                                                  класса     /Шлепаков
         “6” апреля 1955 года                                     “9” апреля 1955 г.
                                           Заключение
                  /О передаче под опеку родственникам/
    “4” апреля 1955 года                                           гор. Якутск
    Я, ст. оперуполномоченный І отделения 4. Спецотдела МВД
ЯАССР ст. лейтенант Васильцов, рассмотрев заявление и мате-
риалы личного учетного дела ссылно-поселенца -
                                 Новик Сергея Михайловича, 1906 года рожде-
                             ния. уроженца с. Леонович Несвижского района,
                             Барановичской области, белоруса, с высшим об-
                             разованием, беспартийного, гр-на СССР, прожи-
                              вающего в пос Усть-Нера, Оймяконского р-на,
                              Якутской АССР, -
                                  Нашел:
    Новик С. М. 24 марта 1954 года, Военным Трибуналом
войск НКВД Барановичской области был осужден по ст. 63-4
УК БССР к 10 годам ИТЛ.
    25 августа 1953 года, после освобождения из ИТЛ,
Новик, на основании наряда быв. 9 Управления МГБ СССР
№ 9/2 – 10482 от 28 февраля 1955 года был зачислен в ссылку
на поселение в районы Колымы на Дальнем Севере.
    При освидетельствовании медицинской комиссией 21-го
декабря 1954 года, Новик признан инвалидом ІІ группы, по
состоянию здоровья проживать и работать на Крайнем Севере
он не может, родственников проживающих вместе с ним не
имеет.
    Проживающие в г. Слоним Гродненской области сестры
Новик Капитанчик Мария Михайловна и Пышко Екатерина
Михайловна изъявили желание взять на свое попечение брата
Новик Сергея Михайловича.
    Учитывая изложенное и руководствуясь приказом
МВД и Генерального Прокурора СССР № 00139/49 сс от 15-го
февраля 1954 года, -

                                                                                                                                   Аркуш   43 (адв.)

                                       Полагал бы:
    Ссыльно-поселенца Новик Сергея Михайловича передать
под опеку родственникам, проживающим в г. Слоним, Грод-
ненской области под надзор органов МВД.
    Настоящее заключение вместе с личным-учетным делом
направить на окончательное решение в 4-й Спецотдел МВД
СССР.
    Ст. Оперуполномоченный І отд. 4 спецотдела
    МВД ЯАССР ст. лейтенант /подпіс/ /Васильцов/
                 “Согласны”:
    Начальник І отд. 4 отдела МВД
    ЯАССР капитан         /Шестаков/
    Начальник 4 спецотдела МВД ЯАССР
    подполковник             /Сазонов/
   отп. 3 экз.
   2 адрес.
2-й вдело №....
3-й в дело №
исп. Васильцов
отп. Фаткулова
Вх. № ......
м. б. “ К
№ м. б. 936
    1/IV – 55 г.


                                                                                                                                          Аркуш   44.

    НП – 2                                                                              Копия
                                                                                             Секретно
       СССР
      Министерство
    Внутренних Дел                                 т. Васильцов
    4. Спецотдел                            1. Для ознакомления руководства
    30 июля 1955 г.                        2. Запросите согласны ли они
         № 44/3                                              они выехать
     г. Москва                                                  Сазонов   15/8
                    Министру внутренних дел Якутской АССР
                          полковнику товарищу Подгаевскому.
                                              г. Якутск.
    Возвращаю личные учетные дела ссыльно-поселенцев:
    Лапушинского Ивана Яковлевича,
    Кондур Василия Гавриловича,
    Новик Сергея Михайловича
и сообщаю, что имеющиеся в их личных делах
медицинские заключения не дают основания передавать их
родственникам под опеку, а приказ МВД и Генерального
прокурора № 00139/43 сс от 15 февраля 1954 года, на
который Вы ссылаетесь, имеет ввиду беспомощных и стойких
инвалидов, не могущих обеспечить себя средствами существо-
вания.
    Поскольку эти лица признаны медицинской комиссией
не могущими проживать на Дальнем Севере, поэтому прошу
направить их, при наличии согласия, в Кокчетавскую
область.
    Приложение: 3 дела.
    Зам начальника 4 спецотдела МВД СССР
    Полковник      /Слесарев/
    Копия верна: ст. опер. уполн. 4. Спецотдела
    МВД ЯАССР ст. лейтенант  /подпіс/  /Чекмасов/


                                                                                                                                            Аркуш   45.

                               Коменданту Спецкомендатуры
                                                                       пос.Нера
                                       Ст. лейтенанту т. Карпову.
                                                         от Новик Сергея
                                                              Михайловича,
                                                 Нера, Поликлиника

                                 Заявление.

        На Ваше предложение, сделанное мне,
    как инвалиду второй группы, выехать
    на поселение в Кокчетавскую область,
    отказываюсь, т. к. там у меня нет
    ни родных, ни знакомых.
                 Сергей  /подпіс Новик/
    Нера. 3. ІХ 1955 г.


                                                                                                                                               Аркуш   46

.                                                                 Подписка.

        Мне – спецпоселенцу                                        Новик                                                          .
                                                                   Сергею Михайловичу                                                   .
                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
    объявлено,  что  согласно  решению  Правительства,  за  побег  с  места  обязательного
     поселения я буду привлечен к уголовной ответственности по ст. 82 часть І УК РСФСР.
        Мне разъяснено, что я должен строго соблюдать режим спецпоселения, установлен-
    ный в соответствии с постановлением СНК СССР № 35 от 8/I – 1945 года.
                         /подпіс С. Новік/
    1 ІХ 1954 г.
    Объявил /подпіс/
                                    Типография КГБ. Заказ 262-4000


                                                                                                                                             Аркуш   47

    ОЛ – 3   Входящий №349                               Секретно
                     8 ІІ 1956         Вх. 001269                   экз. №
                                                9. 3. 56.
     СССР
Министерство
внутренних дел                  т. Лесовик
   4 Спецотдел                     освободить
25 февраля 1956                   /подпіс/
  28/І – 3479                        9/ІІІ 56.
   гор. Москва
                           Министру внутренних дел Якутской АССР
                            полковнику тов. Подгаевскому
                                                      гор. Якутск.
             Копия: начальнику учетно-архивного отдела УКГБ
                        при Совете министров БССР по Гродненской
                        области майору тов. Морозову.
                                                        гор. Гродно.
    При этом направляется личное учетное дело № 12563
и архивно-следственное дело № 799 на Новик Сергея Михай-
ловича, 1906 года рождения, осужденного в 1945 году по
ст. 63-2 УК БССР к 10 годам ИТЛ за пособничество немецко-
фашистским оккупантам.
    В соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 сентября 1955 года, прошу Новик С. М. из
ссылки на поселении освободить.
    Приложение: дело № 12563 в 1-й адрес,
                             дело № 799 во 2-й адрес.
    Зам начальника 4 спецотдела МВД СССР
    полковник /подпіс/ /Тюрин/
    При ответах ссылаться на наш № и число
    19 /ІІІ
    3/2-1218
    лт. Кузнецов.


                                                                                                                                     Аркуш   48

Вх.№ 306             Вх. 001651                            Секретно
                               3. 04. 56                                  Экз: № 1
    Группа 4 спецотдела МВД ЯАССР Оймяконского района
                    пос. Нера. № 10/248 от 26. 3. 56. г.
    К запросу   Начальнику 4 спецотдела МВД ЯАССР
     /подпіс/                        подполковнику тов.Сазонову
    4/IV – 56.                                                     гор. Якутск
   лт. /подпіс Кузнецов/
                 на № 3/2 – 1218. от19. 3. 56. г.
    При этом высылаю расписку на ссыльно-поселенца
Новик Сергея Михайловича, 1906 года рождения
об освобождении его от ссылки на поселении.
    Приложение: одна расписка.
    Ст. Опер. Упол. Гр. 4 спецотдела МВД ЯАССР
     капитан  /подпіс/  /Григорьев/


                                                                                                                                          Аркуш   49

                                                Расписка
    Дана в спецкомендатуру пос. Нера в том, что я Новик Сергей Мих.
с сего числа от ссылки на поселении освобожден и получил справку за № 3/2 – 1218 от “19” марта 1956 года на получение паспорта в чем и
даю настоящую расписку.
                         /подпіс С. Новік/
    Расписку отобрал:    /подпіс/
    “24” 03. 1956 г.


                                                                                                                                                  Аркуш   50

     Утверждаю
Начальник отдела “П” МВД ЯАССР
подполковник    /подпіс/    /Морозов/
10 апреля 1956 года

                                 Постановление
    5 апреля 1956 года                                гор. пос. Якутск.
    Я, помощник, 2 отд. 4 с/о МВД ЯАССР, старшина Короткевич рассмотрев материалы личного учетного
дела № 12563 с/поселенца
                                    Новик Сергея Михайл., 1906      года рождения   
                                   уроженца села (дер.) Леоновичи, Несвижский р-н.
                                    района,        Барановичской               области,         
                                    по национальности белорус, гр-на (ку) СССР
                                          Нашел:
    Новик С. М. находясь на спецпоселении в Якутской АССР,
Оймяконском районе, на основании решения исполкома        
указания 4 спецотдела МВД СССР                                                
28/І-3479 25 февраля 1956 года от дальнейшего отбытия          
срока с поселения освобожден (на).                                               
    На основании изложенного
                                       Постановил:
    Личное учетное дело сс/п       Новик Сергея Михайловича        
сдать на хранение в архив 1-го спецотдела МВД Якутской АССР
    Помощ. 2отд. 4 с/о МВД ЯАССР
    старшина  /подпіс/  /Короткевич/
    “Согласен”
    Начальник 2 отделения отдела “П” МВД Якутской АССР
    ст. лейтенант  /подпіс/  /Лесовик/
                                                                      Тип. КГБ.  Зак. 303-5000


                                                                                                                                         Вокладка

                                         Справка
                           В л. д. Новик подшито на
                           тринадцати листах (13) л.;
                                   пом. /подпіс/
                                       11 VI 54
                         В настоящем деле подшито
                         и пронумеровано 46 листов.
                         мл-лейтенант /подпіс/ /Постников/
                         26 ХІ 1955 г.


                                      УЛІКОВАЯ КАРТКА

                          Новик Сергей Михайлович
                          1906 Баранович. обл. бел.
                          24 ІІІ 45 63-2 10/5
                          14 VIII 45 из Маглага
                           КОЛП 14 8 45
                           ОЛП 1 9 45 Покрышкино 10 4 49 Покрышкино
                            23 9 49 КОЛП 24 9 49 КОЛП 27 9 49 в Берлаг
                            Списан Индлагом 14 10 49 с/з 287 13 8 57 осв.